Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012

Data dodania: 2011-09-22

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Gimnazjum nr 60 ustala w roku szkolnym 2011/2012 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31 października 2011r.
24 - 26 kwietnia 2012r.
2 maja 2012r.
4 maja 2012r.
8 maja 2012r.
8 czerwca 2012r.