Comenius 2011-2013

Data dodania: 2011-09-14

W sierpniu 2011r. nasze gimnazjum podpisało dwustronną umowę partnerską w ramach realizacji projektu współpracy międzynarodowej " Comenius. Uczenie się przez całe życie". Szkołą partnerską jest szkoła Johann-Jakob-Herkomer Realschule w Füssen w Bawarii. W czasie trwania projektu „My i nasze regiony” nasi uczniowie dwa razy odwiedzą swoich kolegów w Bawarii i dwa razy będziemy gościć uczniów wraz z nauczycielami ze szkoły partnerskiej w Füssen. Koordynatorem projektu jest pani Ewa Tarabasz, nauczycielka języka niemieckiego.