Składka na ubezpieczenie NNW dla uczniów

Data dodania: 2011-09-11

Informujemy, że składka na ubezpieczenie NNW dla uczniów wynosi 27 złotych (kwota ubezpieczenia 10 000 zł). Składka płatna do 30 września u wychowawcy.
Poniżej można zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia:
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach.