ŚWIADCZENIA SOCJALNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Data dodania: 2011-08-27


Rodziny o najniższych dochodach mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

STYPENDIUM SZKOLNE
DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW
REFUNDACJA DOŻYWIANIA DZIECKA NA TERENIE SZKOŁY

Więcej w informacjach pedagoga szkolnego.