WIELKI SUKCES NASZYCH GIMNAZJALISTEK!

Data dodania: 2011-06-19

NASZE GIMNAZJALISTKI: Jagoda Loba, Faustyna Knasiecka, Agata Lubczyńska, Marta Marciniak, Amanda Sobczak i Ewa Wojtkowiak pod opieką pani Zofii Baniewskiej ZOSTAŁY LAUREATKAMI KONKURSU "Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?" realizowanego przez STO przy wsparciu ze środków publicznych MSZ w ramach projektu "Polska Prezydencja w Radzie UE w II Polowie 2011". W konkursie wzięło udział około 800 uczniów z 58 szkół.
Obradujące w dniach 10-12 czerwca br. jury wyłoniło 14 szkół – laureatów, wśród nich na 4 miejscu znalazło się nasze gimnazjum.
Jury brało pod uwagę szczegółowe kryteria: zasięg oddziaływania na społeczność lokalną, różnorodność form przekazu, oryginalność pomysłów, udokumentowanie pracy metodą projektu, merytoryczną zawartość.
Uroczyste zakończenie projektu i rozdanie nagród odbyło się dnia 17 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w sali im. Wojciech Trąmpczyńskiego w budynku Sejmu RP przy ul. Wiejska 4/6/8, w Warszawie.
Nasze uczennice, realizując w ramach konkursu projekt :"Jesteśmy ambasadorami polskiej Prezydencji" zdobyły nową wiedzę o Unii Europejskiej i ciekawe doświadczenie, a szkoła otrzymała okolicznościową tabliczkę pamiątkową.

Uczennicom serdecznie gratulujemy!