Sukces naszych uczniów w konkursie

Data dodania: 2011-06-08

Po raz kolejny nasi uczniowie bardzo chętnie przystąpili do udziału w
konkursie zorganizowanym przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku
Pracy. To już drugi konkurs zorganizowany w tym roku szkolnym. Tym razem pt.
"Nowe oblicza pracy".
Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania rynkiem pracy oraz
ciągłymi zmianami, jakim on podlega, a w rezultacie przygotowanie
uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej gwarantującej w
przyszłości znalezienie zatrudnienia. W konkursie mogli brać udział
uczniowie klas drugich i trzecich uczęszczający do gimnazjów, mających
siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Przedmiotem konkursu
było wykazanie się znajomością zagadnień z zakresu problematyki
współczesnego rynku pracy, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
konkursowe umieszczone na stronie internetowej
www.obserwatorium.wup.poznan.pl.
Tym razem do konkursu przystąpiło 39 uczniów z Gimnazjum nr 60. To
sporo biorąc pod uwagę, że z całego województwa wielkopolskiego na
konkurs spłynęły 122 zgłoszenia. Spośród wszystkich uczestników
konkursu jury wyłoniło 5 laureatów. Dwoje z nich - Magdalena Kaczor (kl. 2d) i Mikołaj Nyczak (kl. 3a) to uczniowie z naszej szkoły!
Wszystkim uczniom Gimnazjum nr 60, którzy chętnie przystąpili do tego
konkursu dziękujemy. Laureatom gratulujemy!