"Jesteśmy ambasadorami polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej" - NIECODZIENNA WYSTAWA W GIMNAZJUM NR 60

Data dodania: 2011-05-19

Dnia 17 maja br. została otwarta dla zwiedzających niecodzienna wystawa "Jesteśmy ambasadorami polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej". Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu jest jednym z 60 gimnazjów w Polsce, które od 5 marca 2011 roku uczestniczy w konkursie na najciekawszy projekt "Jak najskuteczniej podnieść w środowisku lokalnym świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?" organizowanym przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe i współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Grupa uczennic, która realizuje projekt edukacyjny pt. "Jesteśmy ambasadorami polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej" w składzie: Faustyna Knasiecka, Jagoda Loba, Agata Lubczyńska, Marta Marciniak, Amanda Sobczak i Ewa Wojtkowiak podjęła szereg różnorodnych działań w celu podniesienia poziomu wiedzy wśród młodzieży i osób dorosłych o członkostwie Polski w Unii Europejskiej i zbliżającej się Prezydencji lipiec-grudzień 2011 r.:

zorganizowała i uczestniczyła w kilku spotkaniach informacyjno-dyskusyjnych z konsultantkami poznańskich instytucji Europe Direct i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej na temat instytucji unijnych, zadaniach i priorytetach polskiej Prezydencji,
opracowała regulamin konkursu plastycznego dla młodzieży na projekt znaczka pocztowego promującego polską Prezydencję,
przeprowadziła ankietę wśród uczniów, rodziców, znajomych "Co wiesz o Polsce w Unii Europejskiej?",
przygotowała specjalne ulotki na temat objęcia niebawem przez nasz kraj funkcji gospodarza w Zjednoczonej Europie,
ponadto pracowała nad prezentacją multimedialną dla młodzieży o polskim przewodnictwie w Radzie Unii.

Wyniki naszej grupy projektowej można zobaczyć w formie niecodziennej wystawy w Gimnazjum nr 60, podczas której można dowiedzieć się na czym będzie polegała polska Prezydencja, zobaczyć okolicznościowe znaczki pocztowe i otrzymać specjalne ulotki.

Nasze motto na czas półrocznej Prezydencji brzmi: "Polska przyjazna każdemu państwu Unii"