Zajęcia szkoleniowe dla uczniów klas pierwszych w ramach programu „WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE”

Data dodania: 2011-05-13

W ramach programu „WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE”, 6 maja b.r. uczniowie klas pierwszych, wzięli udział w szkoleniu, podczas którego mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzy dotyczącej zachowania w chwilach zagrożenia zdrowia i życia. Ratownicy medyczni zaprezentowali zasady udzielania fachowej pomocy przedlekarskiej w różnych sytuacjach kryzysowych. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem słuchała rad i wskazówek prowadzących, by w końcu z zaangażowaniem przystąpić do ćwiczeń – oceny stanu poszkodowanego, oceny przytomności i umiejętności podjęcia resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Czas poświęcony na szkolenie z pewnością pomoże młodym ludziom odpowiednio zareagować w sytuacjach wymagających udzielania pomocy.