Plan rekolekcji szkolnych dla Gimnazjum nr 60 w Poznaniu

Data dodania: 2011-04-16

„ Miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie – mówi Pan”

(Iz 54, 10)

PLAN REKOLEKCJI SZKOLNYCH DLA
GIMNAZJUM NR 60 W POZNANIU
(18-20.04.2011)
18.04.2011 (poniedziałek) – 19.04.2011 (wtorek)
klasy pierwsze
godz. 8.00 – 8.45 - zajęcia w szkole
godz. 9.00 – 10.15 - spotkanie rekolekcyjne w kościele

klasy drugie
godz. 9.30 – 10.15 - zajęcia w szkole
godz. 10.30 – 11.45 - spotkanie rekolekcyjne w kościele

klasy trzecie
godz. 11.00 – 11.45 - zajęcia w szkole
godz. 12.00 – 13.15 - spotkanie rekolekcyjne w kościele

20.04.2011 (środa)
wszystkie klasy
godz. 10.00 - Msza Święta w kościele