Uczniowie Gimnazjum nr 60 ambasadorami polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Data dodania: 2011-03-03

Jesteśmy jednym z 60 gimnazjów w Polsce, które od 5 marca 2011 r. przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego na temat “Jak podnieść w środowisku lokalnym świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej” w ramach projektu “Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
Konkurs na najciekawszy projekt organizowany jest przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe i współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Celem projektu jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy i świadomości Polaków na temat znaczenia Unii Europejskiej i polskiej Prezydencji, zaktywizowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz zrozumienia idei Unii Europejskiej i priorytetów polskiej Prezydencji oraz podniesienie poziomu umiejętności gimnazjalistów w zakresie prezentacji metodą projektu oraz wzrost ich poczucia sprawczości.
Realizacja projektu zakończy się 20 maja 2011 r., a prezentacja efektów pracy naszych gimnazjalistów w środowisku lokalnym nastąpi do 2 czerwca 2011 r. Wybór najlepszych projektów i wręczenie nagród odbędzie się w Biurze STO w Warszawie do dnia 18 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie www.sto.org.pl/prezydencja.