Spotkanie klasy dziennikarsko-plastycznej z koordynatorem ds. CITES

Data dodania: 2011-02-17

Dnia 16 lutego 2011r. uczniowie klasy 1b, dziennikarsko-plastycznej, uczestniczyli w spotkaniu z koordynatorem ds. CITES Justyną Alejską z Izby Celnej w Poznaniu. Prelekcja dotyczyła zagadnień ochrony fauny i flory gatunków zagrożonych wyginięciem.
Duże zainteresowanie uczniów wzbudziły przedmioty przywożone przez turystów z krajów egzotycznych takie, jak: torebki ze skór krokodyli, wyroby z kości słoniowej, części rafy koralowej, produkty tradycyjnej medycyny chińskiej zawierające części, np. tygrysie.
Przedmiotem ożywionej dyskusji były działania podejmowane rzez państwo w celu zwiększenia ochrony zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.