Kolejny wykład pracownika naukowego w ramach projektu "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat"

Data dodania: 2011-01-12

11 stycznia 2011 roku Uczniowskie Grupy Projektowe uczestniczące w projekcie "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat" po raz kolejny wzięły udział w wykładzie wygłoszonym przez prof. Wojciecha Florka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat wykładu dotyczył działań na zbiorach . W czasie wykładu uczniowie m.in. rozwiązywali w grupach zadania i problemy postawione przez wykładowcę.