Gimnazjum nr 60 przystąpiło do programu „SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY”

Data dodania: 2010-11-09

Od tego roku szkolnego nasze gimnazjum przystąpiło do Programu „SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie i ograniczanie narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich. Program organizowany jest przez Urząd Miejski w Poznaniu, Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Straż Miejską w Poznaniu we współpracy z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za profilaktykę uzależnień. Główne działania w ramach Programu nastawione są na wprowadzanie i realizacja jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanym z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.
W ramach Programu prowadzone będą w naszej szkole działania profilaktyczne w formie spotkań informacyjnych dla uczniów oraz rodziców organizowane przez psychologa, pedagoga szkolnego a w szczególności przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. W całość działań aktywnie włączone zostanie także grono pedagogiczne. Nasze gimnazjum objęte zostanie także wzmożonymi działaniami prewencyjnymi odpowiednich służb, a już teraz szkoła wyposażona została w narkotesty, które mogą zostać użyte w sytuacji podejrzenia zażywania przez uczniów substancji psychoaktywnych.
Szkolnym koordynatorem odpowiedzialnym za realizację Programu w naszym gimnazjum została pani psycholog mgr Martyna Grobelna . Udział w Programie to kolejne działania by zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa i zaznaczyć że w naszej szkole nie ma miejsca na narkotyki i przemoc.