Uczniowie Gimnazjum nr 60 w rankingu 10 najlepszych Uczniowskich Grup Projektowych w ramach projektu UE

Data dodania: 2010-10-11

Z przyjemnością informujemy, iż uczniowie klas drugich uczestniczący w projekcie UE "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat" zajęli wysokie miejsca w rankingu Uczniowskich Grup Projektowych z kompetencji matematyczno-fizycznej. Grupa pod opieką p. Magdaleny Dudzińskiej znalazła się na 1. miejscu, a grupa pod opieką p. Adama Szewczyczaka na 9. miejscu rankingu 142 grup biorących udział w projekcie z danej kompetencji. W I semestrze projektu obie grupy w czasie dodatkowych zajęć opartych na metodzie projektu poznawały tajniki gęstości materii. Efekty ich pracy zostały ocenione najwyżej ze wszystkich grup pracujących nad tym tematem.
Wyróżnione grupy projektowe wezmą udział w organizowanym pod koniec października Uczelnianym Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych, na którym przedstawione zostaną najlepsze prezentacje opracowane przez uczestników oraz zostaną wręczone nagrody dla laureatów. Na festiwalu wygłoszone zostaną ponadto atrakcyjne wykłady pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.