ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Data dodania: 2010-10-04

21 września 2010 roku odbyło się w naszym gimnazjum ślubowanie klas pierwszych. Pierwsza część uroczystości przebiegła w podniosłej atmosferze. Uczniowie ślubowali, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia. W drugiej części uroczystości uczniowie zmierzyli się w konkursie wiedzy o naszym gimnazjum. Na koniec nowoprzyjęte klasy otrzymały akt mianowania na uczniów Gimnazjum nr 60.