Uczniowie Gimnazjum nr 60 rozpoczynają udział w projekcie UE: „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy ś

Data dodania: 2010-03-03

Uczniowskie Grupy Projektowe będą przez trzy lata nauki uczestniczyły w zajęciach, które odbiegają od standardowych zajęć szkolnych poprzez zastosowanie pracy grupowej – metodą projektu.
Umożliwienie rozwoju umiejętności uczenia się, rozwoju wiedzy z obszaru nauk matematyki i fizyki, stosowanie wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego
i twórczego myślenia – to tylko niektóre korzyści, jakie osiągną nasi uczniowie.
W ramach projektu gimnazjum zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, będzie miało możliwość nieodpłatnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu oraz wdrożenia wspólnego dla wszystkich uczniów systemu edukacji e-learningowej.