Uwaga uczniowie klas trzecich!

Data dodania: 2012-05-24

Drodzy uczniowie klas trzecich!
Nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi Twojego kształcenia. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami, a także poprzedzony analizą oferty szkół.
Harmonogram działań:
możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Szkoły należy ułożyć wg preferencji tzn. wg poziomu zainteresowania.
pamiętaj, że szkoła pierwszego wyboru to ta, na której najbardziej Ci zależy,
nie ma ograniczeń wyboru klas w 3 wybranych przez Ciebie szkołach - im więcej klas wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły,
jeśli wybrałeś oddział dwujęzyczny pamiętaj, by sprawdzić w szkole, która prowadzi nabór do tego oddziału, termin testu kompetencji z języka.Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu odbywa się poprzez elektroniczny system naboru, do którego zalogować się możesz poprzez stronę nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/.

Dokumenty, które należy złożyć w trakcie rekrutacji:
„Karta Pomocnicza”, którą należy wypełnić komputerowo (do pobrania tutaj),
„Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjlanej” - dostępne na stronie: nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/. Podanie będzie aktywne w momencie uruchomienia naboru tj. od dnia 21 maja 2012 r.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:
zaświadczenie o przysługujących preferencjach wynikających z rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004.26.232),
zaświadczenie lekarskie i opinię trenera obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych i mistrzostwa sportowego,
zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
oświadczenie o praktyce dla młodocianych pracowników.
Ważne terminy:
składanie dokumentów do co najwyżej 3 wybranych szkół ponadgimnazjanych od 21 maja do 1 czerwca 2012 r. do godz. 15.00. Składanie dokumentów musisz rozpocząć od szkoły 3-go wyboru i na „Karcie Pomocniczej” zebrać pieczątki z wszystkich 3 wybranych przez siebie szkół. Dokumenty zostawiasz w szkole 1- go wyboru.
dokonanie ewentualnej zmiany w decyzji o wyborze szkoły do 26 czerwca do godz. 15.00. W tym dniu musisz przenieść dokumenty do ostatecznie wybranej szkoły.
Od 29 czerwca (piątek) do 3 lipca (wtorek) do godz. 15.00 musisz dostarczyć do szkoły 1-go wyboru poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5 lipca do godz. 13.00 szkoły ogłaszają listę kandydatów przyjętych do szkoły.
do 9 lipca do godz. 13.00 musisz poświadczyć wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
10 lipca do godz. 13.00 szkoła ogłasza listę przyjętych.
Rekrutacja uzupełniająca:Jeśli nie dostałeś się do żadnej szkoły możesz do 12 lipca do godz. 13.00 dostarczyć dokumenty do wybranej szkoły, która dysponuje jeszcze miejscami. 12 lipca o godz. 14.00 szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.
Życzymy wszystkim Gimnazjalistom trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.