„WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE”

Data dodania: 2012-05-24

W ramach II edycji programu „WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE”, 7 i 10 maja br. uczniowie klas pierwszych, wzięli udział w szkoleniu praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzy dotyczącej zachowania w chwilach zagrożenia zdrowia i życia. Każdy uczeń miał możliwość oceny stanu poszkodowanego, oceny przytomności i umiejętności podjęcia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie pod nadzorem ratowników medycznych. Instruktorzy zaprezentowali także zasady udzielania fachowej pomocy przedlekarskiej w różnych sytuacjach kryzysowych - urazach kończyn, krwawieniach, oparzeniach, porażeniu prądem. Miejmy nadzieję, że po takim szkoleniu uczniowie, w razie konieczności, odważniej przystąpią do działania.
Podsumowaniem programu jest międzyszkolny konkurs także pod nazwą „Wiem jak ratować życie”. Nasze Gimnazjum, pod opieką pani Rachel, reprezentować będzie po awansie do drugiego etapu dwuosobowa drużyna w składzie: Julia Rybarczyk i Paweł Cech z klasy 1c.