Z wizytą w Muzeum Archeologicznym

Data dodania: 2011-12-04

Sobotnie przedpołudnie to doskonały czas na poznanie kolekcji kolejnego z poznańskich muzeów – Muzeum Archeologicznego. Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych „Przybyłem, zobaczyłem, polubiłem - wędrówki po muzeach” wraz z opiekunem Panią Rachel mieli możliwość znaleźć się w jednym z najstarszych i największych muzeów archeologicznych w Polsce, które mieści się w byłym Pałacu Górków, przy ulicy Wodnej w Poznaniu. Zwiedziliśmy wystawy stałe, poświęcone pradziejom Wielkopolski, początkom państwa polskiego i starożytnemu Egiptowi. Przy pierwszej z wystaw chętnie skorzystaliśmy z prezentacji interaktywnych zainstalowanych przed gablotami prezentującymi kolejne okresy w pradziejach Wielkopolski. Prezentacje te dzięki czytelnemu i prostemu przekazowi pozwalają każdemu zwiedzającemu znaleźć klucz do oglądania poszczególnych części wystawy, umożliwiając samodzielne zgłębianie poszczególnych zagadnień. Jednak szczególnie spodobała nam się wystawa - „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie” ze zbiorów Muzeum Egipskiego i Zbiorów Papirusów w Berlinie oraz Państwowego Muzeum Sztuki Egipskiej w Monachium. Składa się na nią ponad sto zabytków ze wszystkich epok staroegipskiej historii, ukazujących różne aspekty tej niezwykłej kultury. W 2002 r. w muzeum pojawił się berliński obelisk z Athribis, ustawiony na dziedzińcu Pałacu Górków, przy którym zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Wszystkie, wyjątkowe obiekty, eksponowane w Muzeum Archeologicznym, przybliżyły nam kulturę starożytnego Egiptu oraz pozwoliły spojrzeć na „Pradzieje Wielkopolski” - w najdawniejszą przeszłości naszego regionu.